Jongeren ondersteuning I Utrecht en omgeving


Waar staat LeeVrij voor?

LeeVrij biedt jongeren ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling. Onder begeleiding van LeeVrij ontdekken en ontwikkelen jongeren vaardigheden, competenties en het vermogen om zelf uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen.

Begeleiding voor jongeren

Veel jongeren zijn gebaat bij begeleiding in de ontwikkeling van competenties op algemeen vlak. Denk hierbij aan het leren van vaardigheden op het gebied van reflecteren, plannen, of juist begeleiding op sociaal-emotioneel vlak. Door jongeren de handvatten te bieden die er voor hén toe doen, leren ze de vaardigheden die zíj nodig hebben.
Meer informatie

Coaching voor jongeren

LeeVrij coacht jongeren die voor een bepaald probleem of een grote uitdaging staan, waar hij of zij zelf niet uitkomt. Bij coaching wordt nadrukkelijk het probleem niet opgelost vóór het kind. LeeVrij leert jongeren om hun sterke kanten en vaardigheden in te zetten om zelf het probleem op te lossen.
Meer informatie

"de moderne bijles" 

Empowerment

Datgene waar op school vaak te weinig aandacht aan besteed wordt omdat het daar draait om het leren van lesstof, is bij LeeVrij waar het om draait: zelfstandig en zelfbewust worden.

Centraal daarbij staat:

  • Leren te leren
  • Leren te plannen
  • Leren eigen gedrag te reflecteren
  • Eigen krachten ontdekken, ontwikkelen, inzetten
  • Doelen bereiken

Wat is Empowerment

Voor het Engelse woord “empowerment” bestaat geen goede Nederlandse vertaling. Maar kort gezegd draait het bij empowerment om het proces waarin een persoon zijn eigen krachten (powerments) leert ontdekken en te gebruiken. Het doel van LeeVrij is dan ook om jongeren te stimuleren om uitdagingen en moeilijkheden niet uit de weg te gaan, maar deze vanuit eigen kracht op te lossen. Jongeren leren hierbij ook dat je uit een crisissituatie positieve energie kan halen zodat zij hier vervolgens beter mee kunnen omgaan.