Jongeren ondersteuning I Utrecht en omgeving


Waar staat LeeVrij voor?

Jongeren in hun kracht zetten. Dat is wat LeeVrij doet!

Onder begeleiding van LeeVrij ontdekken en ontwikkelen jongeren, tussen de 12 en 21 jaar, hun eigen krachten, vaardigheden, competenties en het vermogen om zelf uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. Hierdoor vergroten ze hun zelfredzaamheid en krijgen ze meer zelfvertrouwen in hun eigen kunnen en handelen. Dat is dan ook de basis om succesvol te kunnen functioneren en presteren!

Begeleiding voor jongeren

Veel jongeren zijn gebaat bij begeleiding in de ontwikkeling van competenties op algemeen vlak. Denk hierbij aan het leren van vaardigheden op het gebied van reflecteren, plannen, of juist begeleiding op sociaal-emotioneel vlak bijvoorbeeld emotieregulatie. Door jongeren de handvatten te bieden die er voor hén toe doen, leren ze de vaardigheden die zij nodig hebben. Voor jongeren met ADHD of ADD is deze form van begeleiding zeer geschikt. 
Meer informatie

Coaching voor jongeren

LeeVrij coacht jongeren die voor een bepaald probleem of een grote uitdaging staan, waar hij of zij zelf niet uitkomt. Bij coaching wordt nadrukkelijk het probleem niet opgelost vóór het kind. LeeVrij leert jongeren om hun sterke kanten en vaardigheden in te zetten om zelf het probleem op te lossen.
Meer informatie

"de moderne bijles" 

Datgene waar op school niet genoeg aandacht aan besteed wordt omdat het daar draait om het leren van lesstof, is bij LeeVrij waar het om draait: zelfstandig en zelfbewust worden. Dit is namelijk de basis om succesvol te kunnen functioneren en presteren.

Wat bij LeeVrij centraal staat:

Eigen krachten ontdekken, ontwikkelen en inzetten

Zelfvertrouwen vergroten

Leren eigen gedrag te reflecteren

Leren te leren

Leren te plannen

Doelen bereiken

Empowerment

LeeVrij werkt op basis van het Empowerment concept

Wat is Empowerment:

Voor het Engelse woord “empowerment” bestaat geen goede Nederlandse vertaling. Maar kort gezegd draait het bij empowerment om het proces waarin een persoon zijn eigen krachten (powerments) leert ontdekken en te gebruiken. Het doel van LeeVrij is dan ook om jongeren te stimuleren om uitdagingen en moeilijkheden niet uit de weg te gaan, maar deze vanuit eigen kracht op te lossen. Jongeren leren hierbij ook dat je uit een crisissituatie positieve energie kan halen zodat zij hier vervolgens beter mee kunnen omgaan.