Begeleiding voor jongeren


Wat houdt een begleidingstraject precies in:

LeeVrij biedt begeleiding voor jongeren in het voortgezet en middelbaar onderwijs. De focus ligt bij de ontwikkeling van competenties en vaardigheden op het gebied van zelfreflectie, plannen, handelen, leren leren en het opdoen van vaardigheden op sociaal-emotioneel vlak. Afhankelijk van de behoefte van het kind kan er één of meerdere keren per week begeleiding gegeven worden.

Voor wie is een begeleidingstraject geschikt?

→ Als het niet lekker loopt op school

→ Als je wat hulp nodig hebt bij dagelijkse uitdagingen

→ Als je je vaardigheden om stressvrijer te kunnen leven verder wilt ontwikkelen

→ Als je na je coachingsessies behoefte hebt aan ondersteuning om beter te blijven handelen naar hetgeen je hebt geleerd

Hoe gaat een begeleidingstraject in z'n werk?


Allereerst vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouders en kind plaats (uiteraard kan dit ook zonder ouders). Wanneer er wordt besloten dat het kind het begeleidingstraject bij LeeVrij in gaat, volgt het startgesprek.

Tijdens dit startgesprek wordt besproken hoe het kind zich wil ontwikkelen, waar het tegenaan loopt en wat hij of zij wil veranderen. In de vervolggesprekken wordt aan deze doelen gewerkt. Na vier bijeenkomsten volgt een tussenevaluatie met het kind en eventueel de ouders. In dit gesprek wordt het vervolgtraject besproken, óf we trekken de conclusie dat de gewenste vaardigheden en competenties voldoende zijn ontwikkeld. In dat geval beëindigen we het traject door middel van een eindevaluatie (ouders mogen hier ook bij aanwezig zijn).