Coaching voor jongeren


Wat houdt een coachingstraject precies in:

Bij jongeren coaching helpt LeeVrij bij een bepaald probleem of een grote uitdaging. Iets waar je als kind niet zelf uitkomt en waar ook hulp van ouders of vrienden niet genoeg is.

Bij LeeVrij leert een kind in vier á vijf sessies zijn of haar sterke kanten kennen, en leert het om vanuit déze kracht te handelen om het probleem of de uitdaging het hoofd te bieden.

Wanneer is coaching geschikt:

→ Als je een doel wilt bereiken maar nog niet weet hoe

→ Als je tegen iets aanloopt en niet weet hoe je het kan oplossen

→ Als je niet lekker in je vel zit maar niet goed weet waarom

→ Als je wilt leren waar je sterke en zwakke punten liggen

→ Als je veel stress ervaart en niet weet hoe je ermee om kan gaan en de stress kan verminderen

Hoe werkt het jongeren coaching bij LeeVrij?


In een vrijblijvend kennismakingsgesprek de jongeren (en evt. ouders), worden de situatie en de gewenste ontwikkelingen besproken. Wanneer er wordt besloten dat het kind het begeleidingstraject bij LeeVrij in gaat, vindt een eerste coachingsgesprek plaats.

Centrale vraag in dit gesprek is: "Wat is precies het probleem, en waaróm lukt het maar niet om het op te lossen?" Tijdens dit gesprek formuleren we de doelen van het coachingstraject.

In de vervolggesprekken werken we aan het ontdekken van nieuwe vaardigheden, het toepassen van zelfreflectie en het analyseren van het eigen gedrag.

In een afsluitend evaluatiegesprek checken we of het doel bereikt is. Het kan zijn dat er nog een sessie gewenst is, of dat een vervolg in de vorm van een begeleidingstraject nodig is.

Wanneer dat niet het geval is, wordt het coachingstraject beëindigt na de laatste sessie.