LeeVrij voor scholen


Individuele leerlingbegeleiding door externe begeleider/ coach

Wat biedt LeeVrij aan scholen?

LeeVrij biedt begeleiding voor leerlingen met executieve functie stoornissen, gedragsproblematiek, leerproblemen, achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling, kinderen met ADHD, ADD, ODD en autisme.

Doel van individuele begeleiding

Leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen, zelfbewust te zijn, en worden gestimuleerd hun handelen aan te passen om positieve resultaten te bereiken (gedrags- en cijfermatig).

Voordeel van LeeVrij voor scholen

  • Externe leerlingenbegeleider/ coach die per uur ingezet kan worden. Dat is voordelig omdat elk schooljaar de behoefde aan extra begeleiding anders is.
  • Een extern persoon die leerlingen de mogelijkheid biedt met een “niet-docent” in gesprek te gaan. Dit voelt voor leerlingen vaak ‘toegankelijker’.
  • LeeVrij voert gesprekken met de mentor, ouders en teamleiders over de ontwikkeling van de leerling.
  • LeeVrij is bekend met programma’s, processen en werkwijzen binnen scholen.
  • Samenwerking met het zorgteam van uw school.