LeeVrij voor scholen


Individuele leerlingbegeleiding door externe begeleider/ coach

Wat biedt LeeVrij aan scholen?
LeeVrij biedt begeleiding voor leerlingen met executieve functie stoornissen, gedragsproblematiek, leerproblemen, achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling, kinderen met ADHD, ADD, ODD en autisme.

Doel van individuele begeleiding:
Leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen, zelfbewust te zijn, en worden gestimuleerd hun handelen aan te passen om positieve resultaten te bereiken (gedrags- en cijfermatig).

Voordeel van LeeVrij voor scholen

  • Externe leerlingenbegeleider/ coach die per uur ingezet kan worden. Dat is voordelig omdat elk schooljaar de behoefde aan extra begeleiding anders is.
  • Een extern persoon die leerlingen de mogelijkheid biedt met een “niet-docent” in gesprek te gaan. Dit voelt voor leerlingen vaak ‘toegankelijker’.
  • LeeVrij voert gesprekken met de mentor, ouders en teamleiders over de ontwikkeling van de leerling.
  • LeeVrij is bekend met programma’s, processen en werkwijzen binnen scholen.
  • Samenwerking met het zorgteam van uw school.